Resultat från BioBlitz

Denna första avrapporteringen av BioBlitz evenemanget som hölls under helgen är fortfarande preliminär. Men vi kan berätta att vi har hittat 345 olika arter i inventeringsområdena.

När det gäller fisk rapporterades t.ex. lax, aborre, mal och även nissöga: Emåns vatten visade sig vara en riktig barnkammare för insekter, med larver av bl.a. flera olika nattsländor, trollsländor och jungfruslända. Vattenfladdermöss fladdrade under oss när vi stod och lysnade på en brå över en av Emåns förgreningar på Jungnerholmarna. Olika skal av ekoxe, vår största insekt, hittades mitt på strövstigen över öarna.

24 timmar går fort och under avslutningen artbestämdes fortfarande några vattendjur under mikroskop. Vi inventerade fåglar, svampar, växter, däggdjur, men även mossor, lavar och insekter i mån av tid. En mer utförlig avrapportering följer snart, men emellertid kan ni kolla på ett antal bilder.

Tack allihopa som gjorde det här evenemanget möjligt!

Leave a Reply